23 lutego 2024

Za nami jubileusz 90-lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przypadający w 25 rocznicę istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W jedności z pacjentami i z okazji Światowego Dnia Chorego uroczystość została połączona z otwarciem zmodernizowanego Pawilonu na terenie Zespołu. Rozpoczęła się odczytaniem listu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dającego świadectwo tego, jak wiele pomocy otrzymują od personelu Zespołu.
Przybyłych gości i pracowników przywitała Dyrektor Zespołu – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pani Katarzyna Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych na czele z ks. Dziekanem Andrzejem Rutkowskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych podmiotów leczniczych.
Program uroczystości zawierał:
– projekcję prezentacji, podsumowującej funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz ukazującej największe inwestycje realizowane w tym czasie, dzięki wsparciu #SejmikuWojewództwaMazowieckiego oraz #UE.
– wystąpienia gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Starosty Powiatu – Pana Arkadiusza Boruszewskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pani Katarzyny Dubielak oraz Pani dr Barbary Konarskiej Pabiniak.
– występ artystyczny.
– poświęcenie zmodernizowanego budynku przez ks. Jakuba Kępczyńskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Diecezjalnego Duszpasterza Apostolstwa Chorych.
– uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie pawilonu.
Drugą część uroczystości stanowił poczęstunek dla pracowników szpitala oraz zaproszonych gości.
Zespół wraz z pracownikami otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania z podziękowaniami za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów opieki zdrowotnej na Mazowszu.
Współorganizatorem uroczystości był #SamorządWojewództwaMazowieckiego

Dziękujemy!!!