DOSTOSOWANIE ŁAZIENKI DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W CAŁODOBOWYM ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU – W PAWILONIE NR 6 W WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE

Wartość zadania: 56 799,99 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 55 035,00 zł,
Środki szpitala: 1 764,99 zł.
Okres realizacji: 2019 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej
z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Dostosowanie łazienki w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu do potrzeb osób z niepełnosprawnością polegało w szczególności na modernizacji łazienki, przebudowie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, montażu urządzeń w tym uchwytów dla osób
z niepełnosprawnością, montażu armatury sanitarnej dostosowanej do potrzeb osób
z niepełnosprawnością.