ZADANIE.WYPOSAŻENIE PALARNI W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM III W OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Wartość zadania: 13 493,10 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 13 223,24 zł,
Środki szpitala: 269,86 zł.
Okres realizacji : 2019 r.


Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego.
W wyniku realizacji zadania został zakupiony oczyszczacz powietrza, który został zamontowany w palarni w Oddziale Psychiatrycznym III w Pawilonie nr 3.
Urządzenie zakupione w ramach realizowanej inwestycji umożliwia odpowiednie oczyszczanie z dymu tytoniowego pomieszczenia dla palących, zapobiega sytuacjom palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, umożliwia nienarażanie osób niepalących na skutki biernego palenia, powoduje poprawę bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych, zmniejsza zagrożenie pożarowe
i eliminuje rozprzestrzenianie się dymu tytoniowego do pozostałych pomieszczeń.