23 października 2019

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PAWILONU NR 1

Wartość zadania: 67 604,98 zł
OKRES REALIZACJI: 2019 r.
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Realizacja zadania obejmowała wykonanie robót budowlano – montażowych mających na celu dostosowanie części pomieszczeń w pawilonie nr 1 do potrzeb ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.