20 lipca 2020

Przyjęcie przedstawicieli Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę z Holandii

Przyjęcie przedstawicieli Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę z Holandii

Katarzyna Osowicz – Szewczyk – Dyrektor WSZPZOZ Gostynin – Zalesie – wraz z pracownikami przyjęła przedstawicieli Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę

z Holandii(STICHTING SOCIAAL/MEDISCHE HULPVERLENING AAN OOST – EUROPA)

W sobotę 17 maja 2014 r. Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przyjęła na terenie szpitala pięcioosobową delegację Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę z Holandii. Celem wizyty przedstawicieli Fundacji było dokonanie oceny wykorzystania przekazywanych na rzecz Zespołu darowizn.

Fundacja SMHO od ponad 10 lat wspiera działania statutowe tut. Zespołu przekazując
na rzecz podmiotu środki finansowe na zakup aparatury medycznej oraz darowizny rzeczowe.
Od początku współpracy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji udało się zrealizować wiele – bardzo ważnych – dla Zespołu zadań. Przekazywane przez Fundację darowizny w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenia standardu Zespołu m.in. poprzez modernizację i zakup nowego sprzętu medycznego oraz dostosowywanie wyposażenia pomieszczeń szpitalnych do potrzeb tut. pacjentów.

Podczas wizyty Dyrektor Zespołu wraz z pracownikami zaprosiła delegację do zwiedzania oddziałów szpitalnych oraz terenu Zespołu, a także przedstawiła wykorzystanie otrzymanych dotychczas darowizn. Zarząd Fundacji ocenił, iż tut. Zespół właściwie realizuje projekty wspierane finansowo przez SMHO, a zakupiony sprzęt medyczny znajduje zastosowanie w działalności statutowej Zespołu. Sobotnie spotkanie było również okazją do przedstawienia przedstawicielom Fundacji najpilniejszych potrzeb Zespołu.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Socjalno – Medycznej na Wschodnią Europę za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie w rozwój Szpitala umożliwiający podnoszenie standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wierzymy, że dotychczasowa – owocna – współpraca będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Autor: Joanna Dolak