24 września 2020

ZADANIE PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH: PAWILONU NR 4, MAGAZYNU TR, PORTIERNI – ETAP I DOKUMENTACJA”

WARTOŚĆ ZADANIA: 116 985,00 zł,
budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 114 585,00 zł, środki szpitala: 2 400,00 zł.
OKRES REALIZACJI: 2020 r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Celem zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie było opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wykonania prac mających na celu termomodernizację obiektów szpitalnych: Pawilonu nr 4, Magazynu TR
i Portierni.
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym audyty energetyczne) termomodernizacji budynków (przy czym w przypadku Pawilonu nr 4 dokumentacja dotyczy również przebudowy budynku na cele lecznictwa ambulatoryjnego) oraz dokumentacji aplikacyjnej.