ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁÓW” W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

ZADANIE POLEGAJĄCE NA WPŁYWANIU NA POPRAWĘ JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU POPRZEZ WYKONANIE „REMONTU ODDZIAŁÓW ODWYKOWYCH” ORAZ „ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ODDZIAŁÓW”

WARTOŚĆ ZADANIA: 338 626,62 zł,

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 329 996,00 zł,
Środki szpitala: 8 630,62 zł.
OKRES REALIZACJI : 2019 r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


W zakres zadania wchodziło:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 2. Remont oddziałów odwykowych:

2.1.. Remont Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)

 • remont sali chorych,
 • remont sali terapeutycznej na skrzydle C,
 • remont gabinetu psychoterapeutycznego, w którym odbywają się sesje indywidualne, z remontem przynależnego WC,
 • wymiana drzwi wejściowych do oddziału, drzwi w kuchence, pokoju socjalnym, magazynku,
 • remont ciągu komunikacyjnego wraz z montażem ochrony ścian, naroży i montażem poręczy,
 • remont gabinetu pielęgniarki oddziałowej, w którym odbywają się sesje indywidualne.

2.2. Remont Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA):

 • remont gabinetu zabiegowego,
 • remont pokoju socjalnego,
 • remont brudownika,
 1. Zakup wyposażenia dla oddziałów:

3.1. Zakup wyposażenie dla COTUA w tym:

 • łóżka z materacami – 24 szt.
 • szafki przyłóżkowe – 24 szt.
 • telewizor – 1 szt.
 • zestaw komputerowy 1 szt.

3.2. Zakup i montaż wyposażenia dla OLAZA w tym:

 • ciśnieniomierz mobilny – 1 szt.,
 • kraty zabezpieczające okna w stołówce i na korytarzu – 3 szt.,
 • oczyszczacz powietrza – 1 szt.,
 • popielnica hermetyczna – 1 szt.,
 • sofa – 3 szt.,
 • ława – 1 szt.,
 • pościel (powłoki na poduszki, kołdry oraz prześcieradła) – 30 kpl.,
 • pasy bezpieczeństwa (ręce, nogi – kpl.) – 3 kpl.
 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.