UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE

Szpital otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie- Etap I”. Na przełomie jesieni 2014 r. na terenie tut. Zespołu zrealizowany zostanie projekt pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie – Etap I”. Powyższe działanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew i objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei”.    Lokalizacja Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie sprawia, że otaczająca okolica idealnie współgra z misją Zespołu. Mając na względzie dobro pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych, na bieżąco podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację postawionych założeń. Nieodłącznym elementem dążenia do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych tut. Zespołu jest dbanie o otaczające szpital środowisko naturalne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zatem poprawa warunków mikroklimatycznych na terenie parkowym, walorów krajobrazowo – estetycznych, ekologicznych oraz klimatycznych to tylko kilka istotnych zalet projektu i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedmiotowego zadania zostaną dokonane nasadzenia drzew i krzewów w ilości 3668 szt. Roślinność terenu parkowego Zespołu zostanie wzbogacona o Brzozę pożyteczną, Wiśnię pospolitą, Berberys, Dereń, Trzmielinę, Jałowiec płożący, Sosnę kosodrzewinę, Różę oraz Tawułę.    Wartość uzyskanej przez Zespół dotacji z WFOŚiGW stanowi wielkość 46 937,28 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniony został wykonawca – firma Zielona Pracownia Architektura Krajobrazu. Wierzymy, że nie tylko profesjonalna obsługa medyczna, ale również otaczające środowisko naturalne mają pozytywny wpływ na przebywających w szpitalu pacjentów.