UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP II

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin Zalesie – Etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 81.756,00 zł.