UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP III

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – Etap III dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w Formie dotacji w kwocie 53.943,57 zł.