ZADANIE PN. „PODNIESIENIE WIEDZY NA TEMAT FAUNY I FLORY POPRZEZ STWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ

Zadanie pn.,,Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej przy wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Zalesiu. Dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 27.584,00zł.