WYMIANA ZŁOŻA FILTRACYJNEGO W STACJI UZDATNIANIA WODY WSZPZOZ GOSTYNIN

Wymiana złoża Filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w WSZPZOZ Gostynin Zalesie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 8700,00 zł.