ZAKUP KARDIOMONITORA JEZDNEGO

Wartość zadania: 15 012 ,00 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 14 182 ,00 zł,
Środki szpitala: 830 ,00 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Celem zadania był zakup kardiomonitora jezdnego, który umożliwi monitorowanie ciśnienia
tętniczego, pulsu, EKG, EER i innych parametrów życiowych, na potrzeby Oddziału
Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.