26 kwietnia 2021

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWO-GAZOWEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ SIECI CO I CW – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 40 775,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 39 144,00zł
Środki szpitala: 1 631,00 zł
Okres realizacji: 2020-2021 r.


Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zakres I etapu zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i modernizacji kotłowni olejowo–gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci c.o. i c.w. w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła na potrzeby Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.