29 maja 2023

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne:

Gostynin, 29.05.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne:

1) iglaste gatunku sosna pospolita w łącznej ilości 6,28 m3:

  klasy WC1 w ilości 0,17 m3 (5,5 mb);

  klasy WC2 w ilości 1,11 m3 (14 mb);

  klasy WC3 w ilości 1,88 m3 (14,4 mb);

  klasy WC3 w ilości 0,46 m3 (5,4 mb);

  klasy WC1 w ilości 0,37 m3 (4,6 mb);

  klasy WC2 w ilości 0,31 m3 (4,5 mb);

  klasy WC3 w ilości 0,36 m3 (3 mb);

  klasy WC3 w ilości 0,27 m3 (3 mb);

  klasy WC1 w ilości 1,05 m3 (6,4 mb);

  klasy WC2. w ilości 0,14 m3 (3,2 mb);

  klasy WC2 w ilości 0,16 m3 ( 3,5 mb);

2)  iglaste gatunku świerk pospolity w ilości 0,78 m3:

  klasy WC3 w ilości 0,58 m3 (6,5 mb);

  klasy WC1 w ilości 0,2 m3 (5,4 mb);

Informacje dodatkowe: Transport i załadunek drewna we własnym zakresie. Kryterium oceny: najwyższa oferowana cena za 1 m3.
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do Działu Administracyjno- Gospodarczego tel. (24) 236 00 34 lub 38 lub e-mail: j.dolak@spzoz-zalesie.pl  do dnia 9.06.2023 r.