12 czerwca 2023

Komunikat o stanie wody przeznaczonej do spożycia.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w załączeniu przekazuje komunikat Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego WSZPZOZ Zalesie, zaopatrującego mieszkańców osiedla Zalesie w Gostyninie, Szpital WSZPZOZ w Gostyninie oraz KOZZD w Gostyninie z dnia 12.06.2023 r.

Zgodnie z ww. komunikatem badania wody nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych wskaźników mikrobiologicznych i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.