Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń obejmujących:

  1. porady psychologiczne diagnostyczne, porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii rodzinnej, sesje psychoterapii grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego,
  2. wizyty, porady domowe lub środowiskowe,
  3. konsultacje edukacyjno-profilaktyczne, konsylia lub sesje koordynacji udzielanych świadczeń. Dostępność udzielania świadczeń:

Dostępność udzielania świadczeń:

  • Poniedziałek: 8:00 – 20:00
  • Wtorek: 08:00 – 20:00
  • Środa: 08:00 – 16:00
  • Czwartek: 8:00 – 16:00
  • Piątek: 8:00 – 14:00

W celu uzyskania świadczenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Osoba kontaktowa
Grażyna Tomczak

(24) 236 00 45
+48 513 327 464
+48 797 331 155