23 października 2019

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PAWILONU NR 1

Wartość zadania: 67 604,98 zł,

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 64 900,00 zł, środki szpitala: 2 704,98 zł.                                                 

OKRES REALIZACJI: 2019 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Realizacja zadania obejmowała wykonanie robót budowlano – montażowych mających na celu dostosowanie części pomieszczeń w pawilonie nr 1 do potrzeb ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.